header

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN IONIn alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de Vereniging ION Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Midden-Nederland onder nummer 124/2014.’

Bekijk de Algemene Voorwaarden